Lịch sử Việt Nam từ 1919 - 1930

  • 8841 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập tổ chức nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Ngày 5 - 6 - 1911, từ Bến Nhà Rồng (Sài Gòn), Nguyễn Tất Thành lấy tên là Văn Ba lên đường sang Pháp với nghề phụ bếp trên chiếc tàu buôn Đô đốc La-tút-sơ Tê-rê-vin, với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước phương Tây. Sau khi ở Hoa Kỳ một năm (cuối 1912-cuối 1913), ông quay trở lại nước Anh làm nghề cào tuyết, đốt lò rồi phụ bếp cho khách sạn. Cuối năm 1917, ông trở lại nước Pháp - đất nước của kẻ đang trực tiếp thống trị nhân dân An Nam, sống và hoạt động ở đây cho đến năm 1923. Trong thời gian ở Pháp, ông Ba đã tích cực hoạt động trong Đảng cộng sản Pháp, tiếp cận những luồng thông tin, hệ tư tưởng tiến bộ và viết bài cho báo chí tố cáo tội ác của thực dân Pháp. Ngoài ra, Người còn trực tiếp sáng lập ra tổ chức "Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa" (Năm 1921) nhằm tập hợp các dân tộc bị áp bức đứng lên chống ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc


Câu 2:

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Bác Hồ tên thật là Nguyễn Sinh Cung, theo lí lịch chính thức ông sinh ngày 19 - 5 - 1890. Quê nội là làng Kim Liên (tên nôm là làng Sen). Ông được sinh ra ở quê ngoại là làng Hoàng Trù (tên nôm là làng Chùa, nằm cách làng Sen khoảng 2 km) và sống ở đây cho đến năm 1895. Hai làng này vốn cùng nằm trong xã Chung Cự, thuộc tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Quê nội của ông là một làng quê nghèo khó và cũng có người tham gia các hoạt động chống Pháp. Trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Bản thân Nguyễn Tất Thành cũng tham gia phong trào chống Pháp của nhân dân Trung Kì và cha ông - phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã bị thực dân Pháp khiển trách vì hoạt động này. Trước khi ra đi tìm đường cứu nước, ông có tham gia dạy học ở trường Dục Thanh (Phan Thiết). Khoảng trước tháng 2 năm 1911, ông nghỉ dạy và vào Sài Gòn. Tại đây, ông theo học trường Bá Nghệ là trường đào tạo công nhân hàng hải và công nhân chuyên nghiệp cho xưởng Ba Son. Ở đây, ông được nuôi ăn nhưng chỉ học 3 tháng thì bỏ khi nhận ra rằng phải học 3 năm mới thành nghề. Ông quyết định sẽ tìm một công việc trên một con tàu viễn dương để được ra nước ngoài. Ngày 5 - 6 - 1911, từ Bến Nhà Rồng (Sài Gòn), ông lấy tên Văn Ba lên đường sang Pháp với nghề phụ bếp trên chiếc tàu buôn Đô đốc La-tút-sơ Tê-rê-vin, với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước phương Tây. Sau khi ở Hoa Kỳ một năm (cuối 1912-cuối 1913), ông quay trở lại nước Anh làm nghề cào tuyết, đốt lò rồi phụ bếp cho khách sạn. Cuối năm 1917, ông trở lại nước Pháp, sống và hoạt động ở đây cho đến năm 1923.


Câu 3:

Tờ báo nào là cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Sau khi về Quảng Châu, với tên Lí Thụy, Nguyễn Ái Quốc nhanh chóng tập hợp các thanh niên Việt Nam yêu nước tại đây thành lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên với hạt nhân là Cộng sản đoàn nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết lại, kịch liệt đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình. Để đảm bảo cho Hội được hoạt động, Nguyễn Ái Quốc đã xuất bản tờ báo Thanh Niên (không phải là báo Thanh Niên hiện nay) - tờ báo đầu tiên của phong trào cách mạng Việt Nam. Tờ Thanh niên là cơ quan ngôn luận của Hội Việt nam cách mạng thanh niên. Số báo đầu tiên ra ngày 21 - 6 - 1925 và sau này trở thành ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.


Câu 4:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, để độc chiếm thị trường Đông Dương, Pháp đánh thuế rất nặng vào hàng hóa của các nước nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Vào thời kì này, ngành thương nghiệp Việt Nam mà trước hết là ngoại thương có bước tiến rõ rệt so với thời kì trước chiến tranh, Việt Nam đã tăng cường quan hệ giao lưu buôn bán với nước ngoài tuy nhiên bạn hàng chính vẫn là Pháp. Với mục tiêu biến Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ chính của Pháp, năm 1928, chính quyền thực dân đã ra một nghị định mới nhằm đánh thuế nặng vào hàng hóa của nước ngoài nhất là hàng hóa của Trung Quốc và Nhật Bản - hai nước có quan hệ buôn bán lâu năm với Việt Nam. Đây là một ví dụ điển hình cho chính sách độc quyền ngoại thương rất thâm độc của tư bản Pháp nhằm tạo điều kiện đưa hàng hóa Pháp tràn ngập thị trường Việt Nam, bóp nghẹt nền kinh tế thuộc địa.


Câu 5:

Sự kiện nào đã thu hút tới 14 vạn người ở Sài Gòn tham gia vào năm 1926?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Trong phong trào yêu nước dân chủ công khai những năm 20 của thế kỉ XX, có một số sự kiện nổi bật như: cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp trả tự do cho Phan Bội Châu (1925), các cuộc truy điệu, để tang Phan Châu Trinh (1926).


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Cường Nguyễn Đình

Ôn rất tốt

Bình luận


Bình luận