KIM LOẠI PHẢN ỨNG VỚI NƯỚC

  • 11959 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Bài thi liên quan:

PHƯƠNG PHÁP NHIỆT LUYỆN

30 câu hỏi 50 phút

ĐIỆN PHĐIỆN PHÂN

30 câu hỏi 50 phút

BÀI TẬP LÝ THUYẾT

20 câu hỏi 35 phút

BÀI TẬP LÝ THUYẾT

20 câu hỏi 30 phút

BÀI TẬP TÍNH TOÁN

34 câu hỏi 45 phút

BÀI TẬP LÝ THUYẾT

20 câu hỏi 30 phút

BÀI TẬP LÝ THUYẾT

30 câu hỏi 45 phút

BÀI TẬP TÍNH TOÁN

70 câu hỏi 100 phút

BÀI TẬP LÝ THUYẾT

15 câu hỏi 25 phút

BÀI TẬP TÍNH TOÁN

31 câu hỏi 50 phút

Các bài thi hot trong chương:

4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

2

1 năm trước

25. Nguyễn Thị Kim Ngân

2

1 năm trước

20.Nguyễn Hà Bảo Ngân

Bình luận


Bình luận