BÀI TẬP LÝ THUYẾT

  • 5822 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Cho dãy biến đổi hóa học sau:

CaCO3CaOCa(OH)2Ca(HCO3)2CaCO3CO2

Điều nhận định nào sau đây đúng:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Để phòng nhiễm độc CO, là khí không màu, không mùi, rất độc người ta dùng chất hấp thụ là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Thành phần chính của khí than ướt là:

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận