BÀI TẬP LÝ THUYẾT

  • 5806 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cấu hình electron không đúng:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Nhận xét không đúng là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Hiện nay, từ quặng cromit (FeO.Cr2O3) người ta điểu chế Cr bằng phương pháp nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận