Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử (Đề 4)

  • 3523 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tình hình nổi bật của Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 là

Xem đáp án

Chọn đáp án A 


Câu 2:

Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954?

Xem đáp án

Chọn đáp án B 


Câu 3:

Thực dân Pháp chính thức mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai bằng sự kiện

Xem đáp án

Chọn đáp án C 


Câu 4:

Ý nào sau đây thể hiện sự sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn đáp án B 


Câu 5:

Nội dung cốt lõi của Chính sách kinh tế mới mà nước Nga Xô viết thực hiện từ năm 1921 là

Xem đáp án

Chọn đáp án A 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận