Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Vật Lí (Đề 12)

  • 272 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Vectơ gia tốc của một vật dao động điều hòa luôn

Xem đáp án

Vecto gia tốc của vật dao động điều hòa luôn hướng về vị trí cân bằng. Chọn B


Câu 4:

Gọi mp,mn,mX lần lượt là khối lượng của hạt proton, notron và hạt nhân XZA . Độ hụt khối khi các nuclon ghép lại tạo thành hạt nhân XZA  Δm  được tính bằng biểu thức

Xem đáp án

Độ hụt khối được tính bằng biểu thức: Δm=Zmp+ (AZ)mnmX. Chọn A 


Câu 5:

Hai dao động có phương trình lần lượt là:x1=5cos2πt+0,75πcm x2=10cos2πt+0,5πcm . Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng

Xem đáp án

Độ lệch pha của hai dao động:Δφ=ωt+φ1ωt+φ2=φ1φ2=0,25  π.

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận