Tổng đề thi thử thpt quốc gia môn Lịch sử hay nhất có đáp án (đề 1)

  • 11044 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sự kiện mở đầu cho cuộc Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Từ năm 1897 đến năm 1914 là khoảng thời gian thc dân Pháp tiến hành

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Hội nghị Ianta (1945) diễn ra trong bối cảnh nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thùy
22:26 - 28/07/2020

Câu 28 bị sai

Nguyễn Thùy
22:31 - 28/07/2020

Câu 34 bị sai

Nguyễn Văn Minh
21:30 - 27/12/2020

có quá nhiều đáp án sai