Tổng hợp 20 đề thi thử môn Vật Lí trung học phổ thông quốc gia năm 2019 (Đề số 1)

  • 18251 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một vật dao động điều hòa với phương trình dao động x = 6cos(2πt + π) cm. Pha dao động của vật là

Xem đáp án

Chọn đáp án C.

Pha dao động của vật là 2πt + π.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng có phụ thuộc vào lực cản của môi trường, lực cản của môi trường càng lớn thì biên độ dao động càng nhỏ.


Câu 3:

Độ cao là một đặc tính sinh lí phụ thuộc vào

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số âm.


Câu 4:

Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động

Xem đáp án

Chọn đáp án D.

Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động cùng tần số, cùng phương và hiệu số pha không đổi theo thời gian.


Câu 5:

Máy biến áp hoạt động dựa trên hiện tượng

Xem đáp án

Chọn đáp án D.

Máy biến áp hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

linh kookie

Bình luận


Bình luận