Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 Lịch sử cực hay có lời giải chi tiết (P1)

  • 11288 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Bắc Kỳ thành lập tháng 3/1929 không có tên ai trong số những nhân vật sau?

Xem đáp án

Câu 1: Đáp án B

24. Đề thi thử THPT QG môn Lịch Sử trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - lần 2 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)


Câu 2:

Quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc được thiết lập năm nào

Xem đáp án

Đáp án D

Năm 1979, quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc được thiết lập.


Câu 3:

Sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản từ 1960-1973 và sự phát triển kinh tế của các nước tư bản khác có chung một nguyên nhân nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Những nguyên nhân chung đưa đến sự phát triển của các nước tư bản (Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản) từ năm 1960 đến năm 1973 gồm:

- Dựa vào thành tựu Khoa học – kĩ thuật, điều chỉnh cơ cấu sản xuất, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất, hạ giá thành.

- Trình độ tập trung tư bản và tập trung sản xuất cao nên có sức sản xuất và cạnh tranh lớn.

- Vai trò điều tiết của nhà nước có hiệu quả.


Câu 4:

Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam được mở đầu bằng sự kiện nào?

Xem đáp án

Đáp án C

- Mở đầu là phong trào 1936 – 1939 là phong trào Đại hội Đông Dương. Biết được Quốc hội Pháp sẽ cử các phái đoàn sang điều tra tình hình Đông Dương, Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương phát động một phong trào rộng lớn trong người dân đấu tranh công khai, hợp pháp nêu lên nguyện vọng về tự do, dân chủ và cải thiện đời sống.

- Phong trào Đông Dương Đại hội, từ một sáng kiến ở Sài Gòn đã được nhân rộng khắp toàn quốc. Tại Nam Kỳ đến cuối tháng 9-1936 đã thành lập hơn 600 uỷ ban hành động của công nhân, nông dân, viên chức. Nhiều ủy ban hành động có trụ sở, tổ chức sinh hoạt chính trị công khai, vạch trần hiện trạng bất công, cực khổ dưới chế độ thuộc địa tàn bạo, thảo luận các biện pháp đấu tranh thích hợp nhằm đạt được các yêu sách về tự do, dân chủ, cơm áo và hoà bình.


Câu 5:

Vì sao tầng lớp tiểu tư sản trở thành bộ phận quan trọng của cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ ở nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Xem đáp án

Đáp án C

Tầng lớp tiểu tư sản trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai phát triển nhanh về số lượng. Họ có tinh thần dân tộc, chống thực dân Pháp và tay sai. Đặc biệt, bộ phận học sinh, sinh viên trí thức là tầng lớp thường nhạy cảm với thời cuộc và tha thiết canh tân đất nước. Tiểu tư sản cũng là tầng lớp có tri thức, tiếp thu luồng tư tưởng mới qua sách báo. Chính vì thế, giai cấp này có tinh thần nhiệt huyết đấy tranh và là bộ phận quan trọng của cách mạng dân tộc dân chủ ở nước ta.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận