Tổng hợp đề thi thử THPTQG Lịch Sử cực hay có lời giải (P1)

  • 6659 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Vị trí công nghiệp của Liên Xô trên thế giới trong những năm 50 - 60, nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX?

Xem đáp án

Đáp án B

Từ những năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ).


Câu 2:

Thời gian thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á:

Xem đáp án

Đáp án A

Thời gian thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á là ngày 8-8-1967.


Câu 3:

Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Xem đáp án

Đáp án B

Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là Ai Cập.  Năm 1952, cuộc binh biên của sĩ quan và binh lính yêu nước Ai Cập (1952) lật đổ vương triều Pharuc, chỗ dựa của thực dân Anh để lập lên nước Cộng hòa Ai Cập (18-6-1953).


Câu 4:

Giai đoạn đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ latinh

Xem đáp án

Đáp án B

Sau thắng lợi của cách mạng Cuba (1959), từ các thập kỉ 60 – 70 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh chống Mĩ và chế độ độc tài thân Mĩ giành độc lập ở khu vực ngày càng phát triển và giành nhiều thắng lợi. Đây là giai đoạn đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh.


Câu 5:

Thời gian Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc:

Xem đáp án

Đáp án B

Tháng 9 – 1977, Việt Nam gia nhập và trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận