Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 3)

  • 894 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Câu nào sau đây sai? 

Xem đáp án

Đáp án A

Chất béo ở điều kiện thường có thể là chất rắn hoặc chất lỏng.


Câu 3:

Cho este X có CTCT: CH3COOCH = CH2. Câu nào sau đây sai? 

Xem đáp án


Câu 4:

Phản ứng nào không thể hiện tính khử của glucozơ? 

Xem đáp án


Câu 5:

Nhóm gồm tất cả các chất đều tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 là 

Xem đáp án

Đáp án A

B sai vì etanol không tác dụng.

C sai vì anilin không tác dụng.

D sai vì axit oxalic không tác dụng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận