Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 4)

  • 866 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ có chứa 5 nhóm hiđroxyl trong phân tử? 

Xem đáp án

Đáp án A

Glucozơ tạo este có 5 gốc axit chứng tỏ trong phân tử có 5 nhóm – OH ancol (hiđroxyl)


Câu 2:

Chỉ ra nhận định sai? 

Xem đáp án

Đáp án D

Dầu mỡ bôi trơn máy móc, động cơ là ankan cao phân tử


Câu 4:

Thủy phân xenlulozơ thu được 

Xem đáp án

Đáp án B

Thủy phân xenlulozơ thu được glucozơ


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận