Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

  • 865 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng? 

Xem đáp án

Đáp án B

Xenlulozơ có cấu tạo mạch thẳng Loại A.

Phân tử amilopectin trong tinh bột có cấu trúc phân nhánh Loại C

Phân tử amilozơ và amilopectin không tan trong nước nguội, tan 1 phần trong nước nóng tạo dung dịch keo Loại D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận