Đề thi giữa kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

  • 4691 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hai quả cầu A và B có khối lượng m1  m2 được treo vào một điểm O bằng hai sợi dây cách điện OA và OB như hình vẽ. Tích điện cho hai quả cầu. Lực căng T của sợi dây OA sẽ thay đổi như thế nào so với lúc chúng chưa tích điện?

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án

Xem đáp án

Chọn D.

Từ T = (mA + mB)g không phụ thuộc vào điện tích các vật.


Câu 2:

Một hệ cô lập gồm ba điện tích điểm, có khối lượng không đáng kể, nằm cân bằng với nhau. Tình huống nào dưới đây có thể xảy ra?

Xem đáp án

Chọn D.

Hợp lực: Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án các điện tích nằm trên đường thẳng và không cùng dấu.


Câu 3:

Không thể nói về hằng số điện môi của chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn D.

Dung dich muối không phải là điện môi nên không thể nói về hằng số điện môi.


Câu 4:

Chỉ ra công thức đúng của định luật Cu-lông trong chân không.

Xem đáp án

Chọn A.

Trong chân không: Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án


Câu 5:

Cọ xát thanh êbônit vào miếng dạ, thanh êbônit tích điện âm vì

Xem đáp án

Chọn B.

Vật tích điện âm là do được truyền thêm electron.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Huỳnh Thị Thiên Nhiên
16:54 - 15/11/2021

Câu 17 có vẻ không hợp lý