Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

  • 4351 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai? Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện

Xem đáp án

Đáp án A

Lực từ luôn vuông góc vưới véc tơ cảm ứng từ


Câu 4:

Dòng điện cảm ứng có thể xuất hiện trong một vòng dây đồng khi

Xem đáp án

Đáp án C

Di chuyển vòng dây ra xa một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện


Câu 5:

Cho hai dòng điện thẳng dài vô hạn, đặt song song, cách nhau một khoảng 3a. Dòng điện chạy trong hai dây dẫn cùng chiều và có cường độ I1 = 2I2. Vị trí có cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn và cách dây thứ nhất và dây thứ hai một đoạn lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án B

Để cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 thì B1 = B2 và hai véc tơ cảm ứng từ ngược chiều nhau

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

Mà để cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 thì vị trí cần tìm nằm ở giữa hai dây dẫn.

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Tra My Nguyen

V

2 năm trước

Viet Anh

ko hay lắm

Bình luận


Bình luận

Phương Uyên
03:29 - 03/05/2021

Câu 17: đáp an là D
đề hỏi đường kính