Đề thi học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

  • 3522 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Khi xảy ra hiện tượng siêu dẫn thì nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn đó lúc có dòng điện chạy qua

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Điều nào sai khi nói về đường sức của điện trường tĩnh:

Xem đáp án

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận