Trắc nghệm Vật lí 11 Bài 15 (có đáp án): Dòng điện trong chất khí

  • 2436 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng? 

Xem đáp án

Lời giải:

Khi dùng ngọn đèn ga để đốt nóng chất khí hoặc chiếu vào chất khí chùm bức xạ tử ngoại thì trong chất khí xuất hiện các hạt tải điện.

Ngọn lửa, tia tử ngoại đó được gọi là tác nhân ion hóa

=> Chất khí chỉ dẫn điện khi có tác nhân ion hóa

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Chất khí có thể dẫn điện không cần tác nhân ion hóa trong điều kiện

Xem đáp án

Lời giải:

Chất khí có thể dẫn điện không cần tác nhân ion hóa trong điều kiện hiệu điện thế rất cao

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Bản chất dòng điện trong chất khí là:

Xem đáp án

Lời giải:

Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm, electron ngược chiều điện trường.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Lời giải:

Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và electron là dòng điện trong môi trường

Xem đáp án

Lời giải:

Ta có:

Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường.

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

1 năm trước

Kim Ngọc15 Trần Thị

Bình luận


Bình luận