Trắc nghiệm Bài tập điện trường có đáp án (Nhận biết)

  • 2273 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Xác định cường độ điện trường tại điểm M trong không khí cách điện tích điểm q=2.108C một khoảng 3cm.

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có, cường độ điện trường:

E=kQε.r2=9.1092.1081.0,032=2.105V/m

⇒ E=2.105 V/m.


Câu 3:

Quả cầu nhỏ mang điện tích 109C đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại 1 điểm cách quả cầu 3cm là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có, cường độ điện trường: E=kQε.r2=9.109.1091.0,032=10000V/m=104V/m


Câu 5:

Một điện tích điểm Q đặt trong một môi trường đồng tính, vô hạn có hằng số điện môi bằng 2,5. Tại điểm M cách Q một đoạn 0,4m véctơ cường độ điện trường có độ lớn bằng 9.104V/m và hướng về phía điện tích Q. Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về dấu và độ lớn của điện tích Q?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

- Véctơ cường độ điện trường hướng về phía điện tích Q nên Q < 0 (1)

- Mặt khác, E=kQεr2

Ta suy ra: Q=E.ε.r2k=9.104.2,5.0,429.109=4.106C=4μC

Kết hợp với (1) ta suy ra: Q=4μC


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận