Trắc nghiệm Bài toán về chuyển động ném ngang có đáp án (Nhận biết, Thông hiểu)

  • 1524 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 4:

Quỹ đạo của chuyển động ném ngang là:

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình quỹ đạo của vật ném ngang: y=g2v02x2

=> quỹ đạo của chuyển động ném ngang là một đường parabol


Câu 5:

Một vật được ném ngang với vận tốc v0 từ độ cao h so với mặt đất ở nơi có gia tốc rơi tự do g. Phương trình quỹ đạo của vật là:

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình quỹ đạo của vật ném ngang: y=g2v02x2

=> quỹ đạo của chuyển động ném ngang là một đường parabol


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận