Thi Online Trắc nghiệm Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song có đáp án (Nhận biết, Thông hiểu)

Trắc nghiệm Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và cửa ba lực không song song có đáp án (Nhận biết, thông hiểu)

  • 2095 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai lực là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự cân bằng lực?

Xem đáp án

Cả A, B, C đều đúng

Đáp án: D


Câu 3:

Chọn phương án sai khi nói về trọng tâm của vật rắn

Xem đáp án

A, C, D - đúng

B - sai vì trọng tâm của vật không phải lúc nào cũng nằm bên trong vật

Đáp án: B


Câu 4:

Đặc điểm của hệ ba lực cân bằng là

Xem đáp án

Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song:

- Ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng quy

- Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba

F1+F2=-F3 hay F1+F2+F3=0

Đáp án: D


Câu 5:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

A, C, D - sai

B - đúng: Mỗi vật rắn chỉ có một trọng tâm và có thể là một điểm không thuộc vật đó

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận