Trắc nghiệm Cân bằng của một vật có trục quay cố định. MOmen lực có đáp án (Nhận biết, Thông hiểu)

  • 2362 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Momen của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho?

Xem đáp án

Xét một lực  F nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay Oz. Momen của lực F  đối với trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực quanh trục ấy và được đo bằng tích độ lớn của lực với cánh tay đòn.

Đáp án: B


Câu 2:

Mômen lực được xác định bằng công thức:

Xem đáp án

Xét một lực F nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay Oz. Momen của lực F  đối với trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực quanh trục ấy và được đo bằng tích độ lớn của lực với cánh tay đòn.

M=Fd

Đáp án: D


Câu 3:

Momen lực có đơn vị là:

Xem đáp án

M = Fd

=> Momen lực có đơn vị là: N.m

Đáp án: B


Câu 4:

Đoạn thẳng nào sau đây là cánh tay đòn của lực?

Xem đáp án

d (cánh tay đòn): là khoảng cách từ trục quay tới giá của lực

Đáp án: A


Câu 5:

Một thanh đồng chất có trọng lượng P được gắn vào tường nhờ một bản lề và được giữ nằm ngang bằng một dây treo thẳng đứng. Xét momen lực đối với bản lề. Hãy chọn đáp án đúng?

Xem đáp án

Thanh cân bằng => theo quy tắc momen, ta có:MT=MP  hay momen của lực căng bằng momen của trọng lực

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Mai Thanh Huyền
06:59 - 10/01/2022

Cho em hỏi câu 14: cánh tay đòn của lực F sao ko phải bằng AB ạ. Tại trong hình AB vuông góc với lực F ạ

Mai Thanh Huyền
07:12 - 10/01/2022

cho em hỏi câu 15: là tại sao ko lập là Ma +Mb = Mc vậy ạ. Em tưởng là tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ bằng tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều ngược lại ạ