Trắc nghiệm Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực có đáp án (Vận dụng cao)

  • 1939 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận