Trắc nghiệm Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí có đáp án (Nhận biết, Thông hiểu)

  • 1754 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Các tính chất nào sau đây là tính chất của các phân tử chất lỏng?

Xem đáp án

Ta có: Lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng không yếu, các phân tử chất lỏng không chuyển động hỗn loạn theo mọi phương.

=> A, C - sai => D - sai

Các phân tử chất lỏng có hình dạng phụ thuộc vào hình dạng bình chứa

=> B - đúng

Đáp án: B


Câu 3:

Các tính chất nào sau đây là tính chất của các phân tử chất rắn?

Xem đáp án

Ta có, chất rắn có các tính chất:

+ Lực tương tác phân tử rất mạnh

+ Chuyển động phân tử: Dao động quanh VTCB

+ Hình dạng và thể tích xác định

=> Cả 3 phương án A, B, C - đúng

Đáp án: D


Câu 4:

Trong các tính chất sau, tính chất nào không chỉ là của chất khí?

Xem đáp án

Không có hình dạng cố định còn là tính chất của chất lỏng

Đáp án: A


Câu 5:

Câu nào sau đây nói về các phân tử khí lý tưởng là không đúng? 

Xem đáp án

Khí lí tưởng: là chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm.

Khí lí tưởng có khối lượng đáng kể

A, B, D - đúng

C - sai

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận