Trắc nghiệm Chuyển động cơ có đáp án (Nhận biết)

  • 3040 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Chuyển động cơ học là sự thay đổi:

Xem đáp án

Đáp án D

Chuyển động cơ là sự thay đổi vị trí của vật theo thời gian


Câu 2:

Chất điểm là:

Xem đáp án

Đáp án C

Chất điểm là vật có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách mà ta xét


Câu 3:

Chọn phương án đúng.

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: Tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một đường nhất định. Đường này gọi là quỹ đạo của chuyển động.

=> Phương án C – đúng.


Câu 4:

Chọn phát biểu sai.

Xem đáp án

Đáp án A

A – sai vì: Một vật có thể đứng yên so với vật này nhưng lại chuyển động so với vật khác hay nói cách khác Chuyển động và trạng thái đứng yên có tính tương đối

B, C, D - đúng


Câu 5:

Trường hợp nào sau đây không thể coi vật chuyển động là chất điểm?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: Chất điểm là vật có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách mà ta xét

=> phương án D: cánh cửa và bản lề có kích thước tương đối nên cánh cửa không thể coi là chất điểm được


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nhung Lê Quỳnh

0

2 năm trước

07-10TN2 Nguyễn Bình Dương

Bình luận


Bình luận