Trắc nghiệm Chuyển động thẳng đều có đáp án (Nhận biết)

  • 2503 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Chuyển động thẳng đều là:

Xem đáp án

Đáp án B

Chuyển động thẳng đều là chuyển động thẳng, trong đó chất điểm có vận tốc tức thời không đổi.

Định nghĩa khác: Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ  đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường


Câu 2:

Chuyển động thẳng đều không có đặc điểm nào dưới dây:

Xem đáp án

Đáp án B

Trong các đặc điểm trên, chuyển động thẳng đều không có đặc điểm: Tốc độ không đổi từ lúc xuất phát đến lúc dừng lại.

Vì lúc xuất phát: vận tốc tăng, lúc dừng lại: vận tốc giảm


Câu 3:

Chọn gốc tọa độ không trùng với vị trí ban đầu, gốc thời gian trùng với thời điểm ban đầu thì phương trình chuyển động của chất điểm chuyển động thẳng đều có dạng:

Xem đáp án

Đáp án C

Do: Chọn gốc tọa độ không trùng với vị trí ban đầu, gốc thời gian trùng với thời điểm ban đầu

=> phương trình chuyển động của chất điểm: x=x0+vt


Câu 4:

Phương trình vận tốc của chuyển động thẳng đều:

Xem đáp án

Đáp án B

Chuyển động thẳng đều là chuyển động thẳng, trong đó chất điểm có vận tốc tức thời không đổi.

Hay nói cách khác, vận tốc của chuyển động không đổi: v=const


Câu 5:

Đồ thị vận tốc - thời gian của chuyển động thẳng đều là:

Xem đáp án

Đáp án B

Trong chuyển động thẳng đều, vận tốc không thay đổi v=v0

Đồ thị biểu diễn vận tốc theo thời gian là một đường thẳng song song với trục thời gian.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận