Trắc nghiệm Chuyển động thẳng đều có đáp án (Thông hiểu)

  • 2363 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Một người tập thể dục chạy trên một đường thẳng. Lúc đầu người đó chạy với vận tốc trung bình 5m/s trong thời gian 4 phút. Sau đó người ấy giảm vận tốc còn 4m/s trong thời gian 3 phút. Người đó chạy được trên quãng đường bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

+ Quãng đường chạy trong 4 phút đầu là: s1=5.(4.60)=1200m

+ Quãng đường chạy trong 3 phút sau là: s2=4.(3.60)=720m

Quãng đường người đó chạy được là: s=s1+s2=1200+720=1920m=1,920km


Câu 2:

Từ A, một chiếc xe chuyển động thẳng trên một quãng đường dài 10km, rồi sau đó lập tức quay về A. Thời gian của hành trình là 20 phút. Tốc độ trung bình của xe trong thời gian này là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

+ Xe đi từ A hết quãng đường 10km rồi quay lại A

=> Quãng đường mà xe đi được là: S =2.10 = 20km

+ Thời gian xe đi được quãng đường đó là: t = 20 phút = 2060=13h

Tốc độ trung bình của xe trong thời gian đó: St=2013=60km/h


Câu 4:

Đồ thị tọa độ - thời gian trong chuyển động thẳng của chất điểm có dạng như hình vẽ. Trong khoảng thời gian nào chất điểm chuyển động thẳng đều?

Xem đáp án

Đáp án B

Từ đồ thị ta có:

+ Từ 0 đến t1: vật chuyển động thẳng đều

+ Từ t1 đến t2: vật đứng yên


Câu 5:

Hình sau cho biết đồ thị tọa độ của một chiếc xe chuyền động trên đường thẳng. Vận tốc của xe là:

Xem đáp án

Đáp án A

Theo đồ thị: lúc t1 = 1 h, x1 = 20 km; lúc t2 = 4 h, x2 = 50 km

v=x2x1t2t1=502041=10(km/h)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận