Trắc nghiệm Cơ năng có đáp án (Nhận biết)

  • 2072 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Một vật đang chuyển động có thể không có:

Xem đáp án

Các đại lượng động lượng, động năng và cơ năng đều phụ thuộc vào vận tốc nên khi chuyển động, vật đều có động lượng, động năng và cơ năng nhưng vật có thể không có thế năng do cách ta chọn gốc thế năng.

Đáp án: C


Câu 2:

Một vật đang chuyển động có thể không có

Xem đáp án

Trong quá trình rơi tự do của một vật thì: Động năng tăng, thế năng giảm.

Đáp án: B


Câu 3:

Một vật được thả rơi tự do, trong quá trình rơi

Xem đáp án

Ta có, khi vật được thả rơi tự do, trong quá trình rơi thì động năng và thế năng của vật luôn thay đổi, cơ năng của vật không đổi

Cụ thể thế năng giảm và động năng tăng

Đáp án: C


Câu 4:

Một vật được ném từ dưới lên. Trong quá trình chuyển động của vật thì:

Xem đáp án

Một vật được ném từ dưới lên. Trong quá trình chuyển động của vật thì động năng giảm, thế năng tăng

Đáp án: A


Câu 5:

Một vận động viên trượt tuyết từ trên vách núi trượt xuống, tốc độ trượt mỗi lúc một tăng. Chọn mốc ở chân núi. Như vậy đối với vận động viên

Xem đáp án

Ta có, vận động viên trượt tuyết từ trên vách núi trượt xuống, tốc độ trượt mỗi lúc một tăng

=> Động năng của vận động viên tăng

Bên cạnh đó thế năng của vận động viên giảm do khoảng cách của vận động viên với chân núi giảm

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận