Trắc nghiệm Cơ năng có đáp án (Thông hiểu, Vận dụng)

  • 1950 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Một người và xe máy có khối lượng tổng cộng là 300 kg đang đi với vận tốc 36 km/h thì nhìn thấy một cái hố cách 12 m. Để không rơi xuống hố thì người đó phải dùng một lực hãm có độ lớn tối thiểu là

Xem đáp án

Từ định lí biến thiên động năng ta có:

Độ lớn của lực hãm là: Fh=1250N dấu ‘-‘ có nghĩa là lực cản trở chuyển động.

Đáp án: D


Câu 3:

Một vật có khối lượng 100g được ném thẳng đứng từ dưới lên với vận tốc v0 = 20m/s. Xác định cơ năng của vật khi chuyển động?

Xem đáp án

Chọn gốc thế năng tại vị trí ném

Tại vị trí ném vật ta có:

+ Thế năng của vật tại đó: Wt=0

+ Động năng của vật tại đó:

=> Cơ năng của vật:

Đáp án: B


Câu 4:

Một vật được ném lên theo phương thẳng đứng từ một điểm A cách mặt đất một khoảng 4m. Người ta quan sát thấy vật rơi chạm đất với vận tốc có độ lớn bằng 12m/s. Cho g = 10m/s2. Tính độ cao cực đại vật đạt được?

Xem đáp án

Chọn mốc thế năng tại mặt đất, ta có:

+ Cơ năng tại vị  trí vật đạt độ cao cực đại = Thế năng cực đại vật đạt được: Wtmax=mghmax

+ Cơ năng của vật khi chạm đất: Wcd=12mv2 (do thế năng lúc này bằng 0)

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho 2 vị trí trên, ta có:

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận