Trắc nghiệm Công và Công suất có đáp án (Nhận biết, Thông hiểu)

  • 2330 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Vật nào sau đây có khả năng sinh công?

Xem đáp án

Ta có: Khi lực  không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc α thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo công thức:

A = Fscosα

=>Phương án B: Chiếc bút đang rơi là vật có khả năng sinh công

(Chiếc bút đang rơi chịu tác dụng của trọng lực của chiếc bút và nó dịch chuyển (chuyển dời) xuống dưới theo hướng của trọng lực tác dụng lên nó)

Đáp án: B


Câu 2:

Lực tác dụng lên một vật đang chuyển động thẳng biến đổi đều thực hiện công khi

Xem đáp án

Từ biểu thức tính công: A = Fscosα

Ta suy ra: Lực tác dụng lên một vật đang chuyển động thẳng biến đổi đều không thực hiện công khi lực có phương  vuông góc với gia tốc hoặc vận tốc của vật.

=> Các phương án A, B, C – vật không thực hiện công

Phương án D – vật thực hiện công A=Fs (do α=00)

Đáp án: D


Câu 3:

Đơn vị không phải đơn vị của công suất là

Xem đáp án

A, B, D - đúng

C - không phải là đơn vị của công suất đơn vị của công suất là J/s

Đáp án: C


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Ta có:

+ Công suất: P=At

+ Hiệu suất: H=A'A

Mặt khác, hiệu suất H1

Từ đó, ta suy ra các phương án

A, B, C - sai

D - đúng

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận