Trắc nghiệm Công và Công suất có đáp án (Vận dụng cao)

  • 2085 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Một động cơ điện cung cấp công suất 30kW cho một cần cẩu nâng một toa hàng có khối lượng 1000 kg lên cao 15m. Lấy g = 10m/s2. Thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó là

Xem đáp án

Ta có:

+ Công nâng vật lên độ cao s = 15m là: A = Fscosα

Với  lực nâng vật F ≥ P = mg = 1000.10 = 10000N

α = 00

Ta suy ra công nâng vật: A ≥ P.s = 10000.15 = 150000J

Vậy thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó là 5s

Đáp án: A


Câu 2:

Thả rơi một hòn sỏi khối lượng 50 g từ độ cao 1,2 m phía trên miệng giếng xuống một giếng sâu 3 m. Công của trọng lực khi vật rơi chạm đáy giếng là (Lấy g = 10 m/s2)

Xem đáp án

Ta có,

+ Góc hợp bởi véctơ lực và véctơ chuyển dời: α=0°

+ Quãng đường vật rơi là: s = h + 1,2 = 3 + 1,2 = 4,2m

+ Công của trọng lực khi vật rơi chạm đáy giếng là:

Đáp án: D


Câu 4:

Vật có khối lượng 2kg (ban đầu đứng yên) trượt trên sàn có hệ số ma sát 0,2 dưới tác dụng của lực không đổi có độ lớn 10N hợp với phương ngang góc 300. Lấy g = 10m/s2. Công của lực F khi vật chuyển động được 5s là

Xem đáp án

+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật

Theo định luật II – Newton ta có:

+ Chiếu (1) theo các phương, ta được:

- Theo phương Oy

+ Quãng đường vật di chuyển được từ lúc ban đầu cho đến 5s là

+ Công của lực F khi vật chuyển động được 5s là:

Đáp án: A


Câu 5:

Một ôtô có khối lượng 1,5 tấn tắt máy chuyển động chậm dần đều từ vận tốc ban đầu 10m/s dưới tác dụng của lực ma sát. Công suất của lực ma sát từ lúc ô tô tắt máy cho đến lúc dừng lại là bao nhiêu? Biết hệ số ma sát 0,2, cho g = 10m/s2

Xem đáp án

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe sau khi tắt máy

Áp dụng biểu thức định luật II – Newton, ta có: Fms=ma

Chiếu theo chiều dương đã chọn, ta được

 + Ta có vận tốc ban đầu của xe v0=10m/s khi xe dừng lại vận tốc của xe v=0m/s

Áp dụng hệ thức liên hệ, ta có v2-v02=2as

=> Quãng đường xe chuyển động từ khi tắt máy đến khi dừng lại là:

+ Ta có phương trình vận tốc từ khi xe tắt máy: v=v0+at=10-2t

=> Thời gian từ lúc ô tô tắt máy đến khi dừng lại:

+ Công của lực ma sát:

+ Công suất của lực ma sát từ lúc ô tô tắt máy đến khi dừng lại:

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận