Trắc nghiệm Dòng điện trong chất khí có đáp án (Nhận biết)

  • 2151 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng?

Xem đáp án

Khi dùng ngọn đèn ga để đốt nóng chất khí hoặc chiếu vào chất khí chùm bức xạ tử ngoại thì trong chất khí xuất hiện các hạt tải điện.

Ngọn lửa, tia tử ngoại đó được gọi là tác nhân ion hóa

Chất khí chỉ dẫn điện khi có tác nhân ion hóa

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Chất khí có thể dẫn điện không cần tác nhân ion hóa trong điều kiện:

Xem đáp án

Chất khí có thể dẫn điện không cần tác nhân ion hóa trong điều kiện hiệu điện thế rất cao

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Bản chất dòng điện trong chất khí là:

Xem đáp án

Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm, electron ngược chiều điện trường.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và electron là dòng điện trong môi trường:

Xem đáp án

Ta có:

Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về quá trình dẫn điện tự lực của không khí?

Xem đáp án

A, B, D - đúng

C- sai vì: Quá trình phóng điện tự lực trong chất khí là quá trình phóng điện vẫn tiếp tục giữ được khi không còn tác nhân ion hoá tác động từ bên ngoài

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lee Huy Thực

K

1 năm trước

Kim Ngọc15 Trần Thị

Bình luận


Bình luận