Trắc nghiệm Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng có đáp án (Vận dụng cao)

  • 2340 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Một vật có khối lượng 1kg chuyển động với vận tốc 2m/s thì va chạm vào một vật có khối lượng 3kg đang đứng yên. Sau va chạm 2 vật dính vào nhau và cùng chuyển động với cùng một vận tốc. Độ lớn vận tốc ngay sau va chạm đó là

Xem đáp án

Sau va chạm 2 vật dính vào nhau và cùng chuyển động với cùng một vận tốc => 2 vật va chạm mềm.

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của hai vật

Gọi v1,v2,V lần lượt là vận tốc của vật 1, vật 2 và của 2 vật sau va chạm. Ta có:

Đáp án: B


Câu 2:

Một người nặng 50kg đang chạy với vận tốc 3m/s thì nhảy lên một xe đẩy nặng 150kg đang chạy trên đường ngang song song với người với vận tốc 2m/s. Vận tốc của xe ngay sau khi người nhảy lên trong trường hợp xe chạy cùng chiều với người có độ lớn là

Xem đáp án

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của hai vật

Người và xe va chạm mềm. Gọi v1,v2, V lần lượt là vận tốc của người, xe lúc trước và của xe lúc sau va chạm.  Ta có:

Đáp án: B


Câu 3:

Một người nặng 50kg đang chạy với vận tốc 3m/s thì nhảy lên một xe đẩy nặng 150kg đang chạy trên đường ngang song song với người với vận tốc 2m/s. Vận tốc của xe ngay sau khi người nhảy lên trong trường hợp xe chạy ngược chiều với người có độ lớn là

Xem đáp án

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của người

Người và xe va chạm mềm. Gọi v1,v2,V lần lượt là vận tốc của người, xe lúc trước và của xe lúc sau va chạm.  Ta có:

Với v2 = -150 m/s vì xe chuyển động ngược chiều so với người

Vậy độ lớn của xe sau va chạm là 0,75 m/s

Đáp án: D


Câu 4:

Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc v1 đến va chạm với một vật có khối lượng 2m đang đứng yên. Sau va chạm, hai vật dính vào nhau và cùng chuyển động với vận tốc là 1m/s. Tính vận tốc v1?

Xem đáp án

Sau va chạm 2 vật dính vào nhau và cùng chuyển động với cùng một vận tốc => 2 vật va chạm mềm.

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của hai vật

Gọi v1,v2,V lần lượt là vận tốc của vật 1, vật 2 và của 2 vật sau va chạm. Ta có:


Câu 5:

Một người có khối lượng 50kg đang chạy với tốc độ 5m/s thì nhảy lên chiếc xe lăn có khối lượng 150kg đang chuyển động cùng hướng. Nếu bỏ qua ma sát của xe trên mặt đường thì sau khi nhảy lên, người và xe có cùng tốc độ bằng 1,625m/s. Tính vận tốc của xe lăn trước va chạm?

Xem đáp án

Sau va chạm 2 vật dính vào nhau và cùng chuyển động với cùng một vận tốc => 2 vật va chạm mềm.

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của hai vật

Gọi v1,v2,V lần lượt là vận tốc của người, xe trước và xe sau va chạm. Ta có:


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận