Trắc nghiệm Động năng có đáp án (Vận dụng)

  • 1882 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Một người ngồi trên xe máy đang chuyển động với vận tốc 45km/h thì ném một vật có khối lượng m = 200g ra phía sau xe với vận tốc 0,5m/s so với xe. Biết phương chuyển động của vật trùng phương chuyển động của xe. Động năng của vật so với mặt đất là

Xem đáp án

- Vận tốc của vật so với mặt đất: v13

- Vận tốc của vật so với xe: v12 = 0,5m/s

- Vận tốc của xe so với mặt đất: v23 = 45km/h = 12,5m/s

Theo công thức cộng vận tốc, ta có

Theo đầu bài ta có, vật chuyển động cùng phương với phương chuyển động của xe và vật được ném ra phía sau xe, suy ra: 

Suy ra

+ Động năng của vật so với đất

Đáp án: A


Câu 2:

Một búa máy khối lượng 900 kg rơi từ độ cao 2 m vào một cái cọc khối lượng 100 kg. Va chạm giữa búa và cọc là va chạm mềm. Cho g = 10 m/s2. Động năng của hệ (búa + cọc) sau va chạm là

Xem đáp án

Áp dụng định lí biến thiên động năng, vận tốc của búa ngay trước khi va chạm mềm với cọc là

Khi va chạm giữa búa và cọc là va chạm mềm thì theo định luật bảo toàn động lượng

Vậy động năng của hệ búa và cọc sau va chạm là:

Đáp án: A


Câu 3:

Từ mặt đất, một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu 4m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Cho g = 10m/s2. Vị trí cao nhất mà vật lên được cách mặt đất một khoảng bằng

Xem đáp án

- Cách 1:

Ta có: Khi vật lên đến vị trí cao nhất thì vận tốc bằng 0.

Trong quá trinh vật chuyển động hướng lên thì trọng lực sinh công âm: A=-P.h=-mgh

+ Áp dụng đinh lí biến thiên động năng ta có:

- Cách 2: Phương pháp động học chất điểm

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật, ta có phương trình vận tốc của vật

v = v0 + at

Ở đây, ta có:

+ Vận tốc ban đầu: v0 = 4m/s

+ Gia tốc của chuyển động a = −g

=> Phương trình vận tốc của vật: v = 4−gt

+ Khi lên đến độ cao cực đại, vận tốc của vật bằng 0

Ta suy ra thời gian vật lên đến độ cao cực đại

+ Lại có phương trình quãng đường của vật:

=> Độ cao cực đại vật đạt được là:

Đáp án: B


Câu 4:

Một vật có khối lượng m = 400 g và động năng 20 J. Khi đó vận tốc của vật là

Xem đáp án

Từ công thức tính động năng ta có:

Đáp án: B


Câu 5:

Một viên bi có khối lượng m = 20g và động năng 2,4J. Khi đó vận tốc của viên bi là

Xem đáp án

Ta có động năng của viên bi

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận