Trắc nghiệm Lí Thuyết và bài tập lực Lorenxo có đáp án (P1)

  • 2579 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây là sai? Lực Lorenxơ

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Hạt electron bay vào trong một từ trường đều theo hướng của từ trường thì

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Khi một electron bay vào vùng từ trường theo quỹ đạo song song với các đường sức từ, thì

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Khi một electron bay vào vùng từ trường theo quỹ đạo vuông góc với các đường sức thì

Xem đáp án

Đáp án B


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận