Trắc nghiệm Lớp 10: Lực ma sát có đáp án (Thông hiểu)

  • 1635 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu vận tốc của vật đó tăng 2 lần thì độ lớn lực ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ:

Xem đáp án

Đáp án D

Khi tốc độ của vật tăng thì hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng luôn không đổi


Câu 2:

Đặt một cái ly lên trên một tờ giấy nhẹ đặt trên bàn rồi dùng tay kéo tờ giấy theo phương ngang.

Xem đáp án

Đáp án A

Để ly bắt đầu trượt trên tờ giấy thì  lực ma sát cân bằng với lực tác dụng vào vật:

Fms=Fμmg=maa=μg=0,3.10=3m/s2


Câu 3:

Một toa tàu có khối lượng 80 tấn chuyển động thẳng đều dưới tác dụng của lực kéo nằm ngang F = 6.104N. Lấy g = 10m/s2. Hệ số ma sát giữa tàu và đường ray là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có, toa tàu chuyển động thẳng đều => tổng các lực tác dụng lên toa tàu bằng 0 F+Fms=0 hay

F=FmsF=μmgμ=Fmg=6.10480000.10=0,075


Câu 5:

Một xe tải có khối lượng 5 tấn đang chuyển động trên đường nằm ngang có hệ số ma sát của xe với mặt đường là 0,2. Lấy g = 10m/s2. Độ lớn của lực ma sát là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có, áp lực do xe tác dụng lên mặt đường chính bằng trọng lượng của xe

N=P=mgFms=μN=μmg=0,2.5000.10=10000N


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận