Trắc nghiệm Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn có đáp án (Nhận biết)

  • 1826 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Lực hấp dẫn giữa hai vật:

Xem đáp án

Đáp án D

Lực hấp dẫn giữa hai vật (coi như chất điểm) tỉ lệ thuận với tích của hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.


Câu 2:

Khi nói về lực hấp dẫn giữa hai chất điểm, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án D

A, B, C - đúng

D - sai vì: Lực hấp dẫn của hai chất điểm không phải là cặp lực cân bằng mà là cặp lực trực đối


Câu 3:

Biểu thức nào sau đây là biểu thức của lực hấp dẫn:

Xem đáp án

Đáp án B

Lực hấp dẫn giữa hai vật (coi như chất điểm) tỉ lệ thuận với tích của hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Fhd=Gm1m2r2


Câu 4:

Lực hấp dẫn phụ thuộc vào:

Xem đáp án

Đáp án D

Lực hấp dẫn giữa hai vật (coi như chất điểm) tỉ lệ thuần với tích của hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Fhd=Gm1m2r2

=> Lực hấp dẫn phụ thuộc vào khối lượng và khoảng cách giữa hai vật.


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng.

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: g=GM(R+h)2 như vậy khi vật càng lên cao thì h càng lớn làm cho tốc rơi tự do càng nhỏ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận