3.5

Đánh giá trung bình

20%

20%

60%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Vàng Thị Sinh

1

2 năm trước

10a3 H.H.Như

q

2 năm trước

q67

T

1 năm trước

Thành Nam

L

2 tuần trước

Lê Văn Hậu

Bình luận


Bình luận

Lê Quốc Dạt
17:02 - 02/05/2021

Câu 5: Đáp án là A