3.5

Đánh giá trung bình

25%

0%

75%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Vàng Thị Sinh

1

1 năm trước

10a3 H.H.Như

q

1 năm trước

q67

T

1 tháng trước

Thành Nam

Bình luận


Bình luận

Lê Quốc Dạt
17:02 - 02/05/2021

Câu 5: Đáp án là A