Trắc nghiệm Sai số của phép đo các đại lượng vật lí có đáp án (Nhận biết)

  • 2279 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Có mấy cách để đo các đại lượng vật lí?

Xem đáp án

Đáp án B

Có hai cách để đo các đại lượng vật lí là:

  + Đo trực tiếp: So sánh trực tiếp qua dụng cụ.

  + Đo gián tiếp: Đo một số đại lượng trực tiếp rồi suy ra đại lượng cần đo thông qua công thức.


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng. Trong hệ đơn vị SI, các đại lượng có đơn vị tương ứng là:

Xem đáp án

Đáp án D

A- sai vì: trong hệ đơn vị SI, chiều dài có đơn vị là mét (m)

B- sai vì: trong hệ đơn vị SI, khối lượng có đơn vị là kilôgam (kg)

C- sai vì: trong hệ đơn vị SI, nhiệt độ có đơn vị là độ Kevin (K)

D - đúng


Câu 3:

Đâu là cách viết kết quả đo đúng :

Xem đáp án

Đáp án C

Cách viết kết quả đo đúng là: A=A¯±ΔA


Câu 4:

Kết quả sai số tuyệt đối của một phép đo là 0,0504. Số chữ số có nghĩa là:

Xem đáp án

Đáp án D

Trong kết quả: 0,05040,05042 số 0 ở đầu không có nghĩa, số chữ số có nghĩa là 5, 0, 4 => có 3 chữ số


Câu 5:

Kết quả sai số tuyệt đối của một phép đo là 1,02. Số chữ số có nghĩa là:

Xem đáp án

Đáp án A

Số chữ số có nghĩa trong kết quả: 1,02 là 3


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hữu Nghị

Bình luận


Bình luận