Trắc nghiệm Sự rơi tự do có đáp án (Nhận biết)

  • 1955 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Chuyển động rơi tự do là:

Xem đáp án

Đáp án C

Sự rơi tự do (chuyển động rơi tự do) là sự rơi của các vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.


Câu 2:

Chọn phương án sai. Chuyển động rơi tự do có:

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D - đúng

C – sai vì: Chuyển động rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều.


Câu 3:

Câu nào sau đây nói về sự rơi là đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

A – sai vì: Khi không có sức cản, các vật nặng nhẹ đều rơi như nhau

B – đúng

C – sai vì: Các vật rơi tự do với gia tốc  như nhau

D – sai vì: Vận tốc của vật chạm đất phụ thuộc vào độ cao của vật khi rơi


Câu 4:

Ở một nơi trên trái đất (tức ở một vĩ độ xác định) thời gian rơi tự do của một vật phụ thuộc vào:

Xem đáp án

Đáp án C

Ở một nơi trên trái đất  (tức ở một vĩ độ xác định) => cùng g

=> Thời gian rơi tự do của một vật phụ thuộc vào độ cao của vật


Câu 5:

Quãng đường của vật rơi tự do tỉ lệ với thời gian theo

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có quãng đường của vật rơi tự do: s=v0t+12at2 (tỉ lệ với thời gian t theo hàm bậc 2)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận