Trắc nghiệm Thế năng có đáp án (Vận dụng)

  • 1747 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Dưới tác dụng của lực bằng 5N lò xo bị giãn ra 2 cm. Công của ngoại lực tác dụng để lò xo giãn ra 5 cm là:

Xem đáp án

Theo định luật Húc:

Công của ngoại lực tác dụng để lò xo giãn ra 5cm là:

Đáp án: A


Câu 2:

Một người kéo một lực kế, số chỉ của lực kế là 400N, độ cứng của lò xo lực kế là 1000N/m. Công do người thực hiện bằng

Xem đáp án

Ta có:

+ Lực đàn hồi cũng chính là số chỉ của lực kế:

=> Độ biến dạng của lò xo so với vị trí ban đầu:

+ Chọn mốc thế năng tại vị trí ban đầu (lò xo không dãn – không nén)

=> Công do người thực hiện chính bằng thế năng đàn hồi của lò xo:

Đáp án: A


Câu 3:

Một lò xo có độ cứng k = 200N/m, bị nén ngắn lại 10cm so với chiều dài tự nhiên ban đầu. Chọn mốc thế năng tại vị trí ban đầu. Thế năng đàn hồi của lò xo là

Xem đáp án

Ta có độ biến dạng của lò xo so với vị trí ban đầu: Δl=10cm=0,1

=> Thế năng đàn hồi của lò xo tại vị trí đó:

Đáp án: C


Câu 4:

Cho một lò xo đàn hồi nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng. Khi tác dụng một lực 3N kéo lò xo theo phương ngang ta thấy nó dãn được 2cm. Thế năng đàn hồi của lò xo có giá trị bằng

Xem đáp án

+ Ta có độ biến dạng của lò xo so với vị trí ban đầu: Δl=2cm=0,02m

Lực đàn hồi của lò xo khi đó: Fdh=|kΔl|

Ta suy ra độ cứng của lò xo:

=> Thế năng đàn hồi của lò xo tại vị trí đó:

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận