Trắc nghiệm Toán 7 Bài 2: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác có đáp án

  • 611 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ dưới đây:

Media VietJack

Khẳng định nào là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Xét tam giác ABC có AC > AB (5 cm > 3 cm)

Mà góc B đối diện với cạnh AC, góc C đối diện với cạnh AB.

Nên B^>C^ (trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn)

Vậy ta chọn đáp án C.


Câu 2:

Cho tam giác DEG có DE + EG = 15 cm, DE – EG = 7 cm . Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Media VietJack

Vì DE – EG = 7 cm (giả thiết) nên DE = EG + 7 (cm)

Ta có DE + EG = 15 cm (giả thiết)

Hay EG + 7 + EG = 15

Suy ra 2. EG = 15 – 7 = 8

Do đó EG = 4 (cm)

Khi đó DE = 4 + 7 = 11 (cm)

Xét tam giác DEG có DE > EG (11 cm > 4 cm)

Mà cạnh DE đối diện với góc G, cạnh EG đối diện với góc D.

Nên G^>D^(quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác)

Vậy ta chọn đáp án B.


Câu 3:

Cho tam giác DEG có DE = 5 cm, EG = 7 cm, DG = 8 cm . Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Media VietJack

Vì tam giác DEG có DG > EG > DE (8 cm > 7 cm > 5 cm) nên theo quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác ta có E^>D^>G^

Vậy góc G là góc nhỏ nhất trong tam giác DEG.


Câu 4:

Cho tam giác MNP có MN > MP > NP. Trong các khẳng định sau, câu nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì tam giác MNP có MN > MP > NP nên theo quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác ta có P^>N^>M^

Vậy ta chọn đáp án C.


Câu 5:

Cho ∆HIK vuông tại I. Trên cạnh IH lấy điểm M, trên cạnh IK lấy điểm N. So sánh độ dài các cạnh MN, HN, HK.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Media VietJack

Xét DMIN vuông tại I có HMN^ là góc ngoài của tam giác tại đỉnh M

Nên HMN^=MIN^+MNI^ (tính chất góc ngoài của tam giác)

MIN^=90° do đó HMN^=90°+MNI^>90°

Khi đó góc HMN là góc tù.

Mà trong DHMN, cạnh HN đối diện với góc tù HMN.

Nên HN là cạnh lớn nhất (cạnh đối diện với góc lớn hơn)

Suy ra MN < HN   (1)

Tương tự ta cũng có HNK^là góc ngoài tại đỉnh N của tam giác vuông HIN nên HNK^ là góc tù.

Do đó, trong tam giác HNK, cạnh HK đối diện với góc tù HNK^ là cạnh lớn nhất

Suy ra HN < HK    (2)

Từ (1) và (2) ta có: MN < HN< HK.

Vậy ta chọn phương án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận