Trắc nghiệm Toán 7 Bài 6. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc có đáp án

  • 537 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ dưới đây:

Media VietJack

Độ dài đoạn thẳng CA bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Xét ABO và ACO có:

BAO^=OAC^ (giả thiết),

AO là cạnh chung,

BOA^=COA^ (giả thiết)

Do đó ABO = ACO (g.c.g)

Suy ra AB = AC (hai cạnh tương ứng)

Mà BA = 2 cm, do đó AC = 2 cm.

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 2:

Điền vào chỗ còn thiếu trong các bước chứng minh sau:

“Xét ABC và MNP có:

.............,

BC = PN.

ABC^=MNP^; 

Vậy ABC = MNP (g.c.g)”

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: ΔABC = ∆MNP theo trường hợp góc – cạnh – góc nên hai cặp góc bằng nhau là hai cặp góc kề với cặp cạnh bằng nhau của hai tam giác.

Mà BC = PN và ABC^=MNP^ nên cặp góc kề tương ứng còn lại là ACB^=MPN^. 

Vậy ta chọn phương án B.

Câu 3:

Cho hình vẽ sau:

Media VietJack

Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

B^=M^ mà hai góc này ở vị trí so le trong

Nên AB // MN (dấu hiệu nhận biết)

Suy ra A^=N^ (hai góc so le trong)

Xét ABI và IMN có:

A^=N^(chứng minh trên),

AB = MN (giả thiết),

 góc B = góc M (giả thiết)

Do đó AIB = NIM (g.c.g)

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 4:

Cho tam giác FDE và tam giác MNP có F^=P^,E^=N^, FE = NP. Biết F^+E^=155°, số đo góc M là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Media VietJack

Xét FDE và MNP có:

F^=P^ (giả thiết),

FE = NP (giả thiết),

E^=N^(giả thiết),

Do đó FDE và PMN (g.c.g)

Suy ra D^=M^ (hai góc tương ứng)

Ta lại có: D^+E^+F^=180° (tổng ba góc trong tam giác FDE)

Suy ra D^=180°F^+E^=180°155°=25°

D^=M^ nên M^=25°.

Vậy M^=25°. 


Câu 5:

Cho ABC và MNP có A^=M^,B^=N^. Để ABC = MNP theo trường hợp góc – cạnh – góc thì phải thêm điều kiện nào sau đây:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Media VietJack

Để ABC = MNP theo trường hợp góc – cạnh – góc mà A^=M^,B^=N^ nên điều kiện còn thiếu là điều kiện về cạnh, sao cho hai cặp góc bằng nhau là hai cặp góc kề với cặp cạnh này, đó là AB = MN.

Vậy ta chọn phương án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận