Trắc nghiệm tổng hợp Hóa 9 Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ có đáp án - Đề 1

  • 6187 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Oxit được chia thành mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào tính chất hóa học của oxit, người ta phân oxit thành 4 loại: oxit bazơ, oxit axit, oxit lưỡng tính và oxit trung tính.


Câu 2:

Canxi oxit là một?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.

Do đó Canxi oxit (CaO) là oxit.


Câu 3:

SO2 là oxit

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

+ Oxit của nguyên tố phi kim thường là oxit axit như CO2, SO2, SO3, N2O5

+ Một số oxit của nguyên tố phi kim như CO, NO… là oxit trung tính.


Câu 4:

Cho các oxit: SO2, Na2O, CaO, CuO. Oxit không tác dụng được với nước là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các phương trình hóa học:

Cho các oxit: SO2, Na2O, CaO, CuO. Oxit không tác dụng được với nước là: (ảnh 1)

Oxit không tác dụng với nước là CuO.


Câu 5:

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm pha dung dịch axit X loãng bằng rót từ từ dung dịch axit đặc vào nước:

Hình vẽ trên minh họa nguyên tắc pha chế axit nào sau đây? (ảnh 1)

Hình vẽ trên minh họa nguyên tắc pha chế axit nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

H2SO4 tan vô hạn trong nước và tỏa nhiều nhiệt. Vì vậy khi pha loãng axit sunfuric đặc cần phải rót từ từ axit vào nước và khuấy nhẹ bằng đũa thủy tinh mà không được làm ngược lại.

Vậy X là H2SO4.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận