Trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 13 (có đáp án): Lực ma sát

  • 2266 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng?

Xem đáp án

A - đúng

B, C, D - sai

Đáp án: A


Câu 2:

Ô-tô chuyển động thẳng đều mặc dù có lực đẩy của động cơ vì:

Xem đáp án

Ta có: Ô-tô chuyển động thẳng đều mặc dù có lực đẩy của động cơ vì: Các lực tác dụng vào ô-tô cân bằng nhau.

Đáp án: C


Câu 3:

Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi:

Xem đáp án

Lực ma sát nghỉ (Fmsn) chỉ xuất hiện khi có ngoại lực tác dụng lên vật. Ngoại lực này có xu hướng làm cho vật chuyển động nhưng chưa đủ để thắng lực ma sát.

Đáp án: C


Câu 4:

Lực ma sát nghỉ (Fmsn)  chỉ xuất hiện khi có ngoại lực tác dụng lên vật. Ngoại lực này

Xem đáp án

Lực ma sát nghỉ (Fmsn)  chỉ xuất hiện khi có ngoại lực tác dụng lên vật. Ngoại lực này có xu hướng làm cho vật chuyển động nhưng chưa đủ để thắng lực ma sát.

Đáp án: A


Câu 5:

Chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án

A - sai vì: Lực ma sát nghỉ có giá luôn nằm trong mặt tiếp xúc giữa hai vật

B - sai vì: Lực ma sát nghỉ có chiều ngược chiều với ngoại lực

C - đúng

D - sai vì: Độ lớn của lực ma sát nghỉ FmsnμnN

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận