Trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 15 (có đáp án): Chuyển động ném ngang

  • 1898 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 4:

Quỹ đạo của chuyển động ném ngang là:

Xem đáp án

Phương trình quỹ đạo của vật ném ngang: y=g2v02x2

=> quỹ đạo của chuyển động ném ngang là một đường parabol

Đáp án: C


Câu 5:

Một vật được ném ngang với vận tốc v0  từ độ cao h so với mặt đất ở nơi có gia tốc rơi tự do g. Phương trình quỹ đạo của vật là:

Xem đáp án

Phương trình quỹ đạo của vật ném ngang: y=g2v02x2

=> quỹ đạo của chuyển động ném ngang là một đường parabol

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận