Trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 24 (có đáp án): Công – Công suất

  • 2978 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Vật nào sau đây không có khả năng sinh công? 

Xem đáp án

Lời giải

Hòn đá nằm trên mặt đất không có khả năng sinh công.

Đáp án: D


Câu 2:

Vật nào sau đây có khả năng sinh công? 

Xem đáp án

Lời giải

Ta có: Khi lực F không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc α thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo công thức:

A=Fscosα

=>Phương án B: Chiếc bút đang rơi là vật có khả năng sinh công

(Chiếc bút đang rơi chịu tác dụng của trọng lực của chiếc bút và nó dịch chuyển (chuyển dời) xuống dưới theo hướng của trọng lực tác dụng lên nó)

Đáp án: B


Câu 3:

Lực tác dụng lên một vật đang chuyển động thẳng biến đổi đều không thực hiện công khi

Xem đáp án

Lời giải

Từ biểu thức tính công: A=Fscosα

Ta suy ra: Lực tác dụng lên một vật đang chuyển động thẳng biến đổi đều không thực hiện công khi lực vuông góc với gia tốc của vật.

Đáp án: A


Câu 4:

Lực tác dụng lên một vật đang chuyển động thẳng biến đổi đều thực hiện công khi

Xem đáp án

Lời giải

Từ biểu thức tính công: A=Fscosα

Ta suy ra: Lực tác dụng lên một vật đang chuyển động thẳng biến đổi đều không thực hiện công khi lực có phương  vuông góc với gia tốc hoặc vận tốc của vật.

=> Các phương án A, B, C – vật không thực hiện công

Phương án D – vật thực hiện công A=Fs (do α=00)

Đáp án: D


Câu 5:

Đơn vị không phải đơn vị của công suất là 

Xem đáp án

Lời giải

A, B, D - đúng

C - không phải là đơn vị của công suất đơn vị của công suất là J/s

Đáp án: C


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

3 năm trước

Thúy Tuyết

Bình luận


Bình luận