Trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 32 (có đáp án): Nội năng - Sự biến thiên nội năng

  • 2294 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Nội năng của vật là:

Xem đáp án

Nội năng của vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

Đáp án: A


Câu 2:

Tìm phát biểu sai

Xem đáp án

A, B, D - đúng

C - sai

Đáp án: C


Câu 3:

Tìm phát biểu đúng

Xem đáp án

A – sai vì: Nội năng của vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

B – sai vì: Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.

C – sai vì: Nội năng của vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

Nhiệt lượng: là số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt

D - đúng

Đáp án: D


Câu 4:

Cách nào sau đây không làm thay đổi nội năng của vật?

Xem đáp án

Ta có 2 cách để làm thay đổi nội năng là thực hiện công hoặc truyền nhiệt

Từ đó, ta suy ra việc đưa vật lên cao không làm thay đổi nội năng của vật

Đáp án: D


Câu 5:

Tìm phát biểu sai

Xem đáp án

A, B, C - đúng

D - sai

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận