Trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 33 (có đáp án): Nguyên lí I của nhiệt động lực học

  • 3039 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Công thức mô tả đúng nguyên lí I của nhiệt động lực học là

Xem đáp án

Nguyên lí I của nhiệt động lực học: Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được: ΔU=A+Q

Đáp án: A


Câu 2:

Biểu thức nào sau đây là biểu thức của  nguyên lí I của nhiệt động lực học?

Xem đáp án

Nguyên lí I của nhiệt động lực học: Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được: ΔU = A + Q

Đáp án: D


Câu 3:

Trường hợp nội năng của vật bị biến đổi không phải do truyền nhiệt là

Xem đáp án

A, B, D - nội năng bị biến đổi do truyền nhiệt

C - ta xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm lên thì nội năng bị biến đổi do thực hiện công

Đáp án: C


Câu 4:

Trường hợp nội năng của vật bị biến đổi không phải do truyền nhiệt là

Xem đáp án

A, B, C - nội năng bị biến đổi do truyền nhiệt

D - cọ xát đồng xu vào mặt bàn ta thấy đồng xu nóng lên thì nội năng bị biến đổi do thực hiện công

Đáp án: D


Câu 5:

Phát biểu không đúng với nguyên lí I nhiệt động lực học là:

Xem đáp án

A, B, C - đúng

D - sai

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận