Trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 4 (có đáp án): Chuyển động rơi tự do

  • 3070 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chuyển động rơi tự do là:

Xem đáp án

Đáp án C

Sự rơi tự do (chuyển động rơi tự do) là sự rơi của các vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.


Câu 2:

Chuyển động rơi tự do là sự rơi của các vật khi chịu tác dụng của

Xem đáp án

Đáp án C

Sự rơi tự do (chuyển động rơi tự do) là sự rơi của các vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.


Câu 3:

Chọn phương án sai. Chuyển động rơi tự do có:

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D - đúng

C – sai vì: Chuyển động rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều.


Câu 4:

Chọn câu sai trong các câu sau đây:

Xem đáp án

Đáp án B

A, C, D - đúng

B - sai vì: Trong chân không, mọi vật đều rơi nhanh như nhau.      


Câu 5:

Câu nào sau đây nói về sự rơi là đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

A – sai vì: Khi không có sức cản, các vật nặng nhẹ đều rơi như nhau

B – đúng

C – sai vì: Các vật rơi tự do với gia tốc  như nhau

D – sai vì: Vận tốc của vật chạm đất phụ thuộc vào độ cao của vật khi rơi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Đào Tuấn Lộc - 1D
20:25 - 04/12/2022

câu 19 sai đáp án rồi kìa ạ