Trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 6 (có đáp án): Tính tương đối của chuyển động - công thức cộng vận tốc

  • 2471 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chọn phương án đúng

Xem đáp án

Đáp án C

A, D - sai vì: Quỹ đạo và vận tốc của chuyển động có tính tương đối

B - sai vì: Vận tốc trong các hệ quy chiếu khác nhau là khác nhau

C - đúng


Câu 2:

Chọn phương án sai.

Xem đáp án

Đáp án D

A, B, C - đúng

D – sai vì: Quỹ đạo và vận tốc của chuyển động đều có tính tương đối


Câu 3:

Trạng thái đứng yên hay chuyển động có tính tương đối vì trạng thái chuyển động

Xem đáp án

Đáp án D

Trạng thái đứng yên hay chuyển động có tính tương đối vì trạng thái chuyển động được quan sát trong nhiều hệ quy chiếu khác nhau.


Câu 4:

Nếu xét trạng thái của một vật trong các hệ quy chiếu khác nhau thì điều nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D – đúng

C – sai vì Quỹ đạo và vận tốc của chuyển động đều có tính tương đối còn hình dạng của vật không có tính tương đối.


Câu 5:

Một hành khách ngồi trên toa tàu A, nhìn qua cửa sổ thấy toa tàu B bên cạnh và gạch lát sân ga đều chuyển động như nhau. Nếu lấy vật mốc là nhà ga thì:

Xem đáp án

Đáp án B

Khi hành khách ngồi trên toa tàu A, mà thấy toa tàu B bên cạnh và gạch lát sân ga đều chuyển động như nhau => véctơ vận tốc có phương, chiều và độ lớn như nhau

Mặt khác, gạch lát sân ga đứng yên => Tàu B cũng đứng yên

=> Tàu A chuyển động     

Vậy, Tàu A chuyển động, tàu B đứng yên


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận